Alžběta Živá

Alžběta Živá

Pedagožka, lektorka přírodovědného kroužku.

Alžběta vystudovala Environmentalistiku a Sociální práci na Masarykově univerzitě a absolvovala kurz Respektovat a být Respektován pod vedením manželů Kopřivových - rodičů naší další lektorky. Ve Školském zařízení pro environmentální výchovu - Lipce se podílí na projektu Zahrada všemi smysly a je lektorkou terénního výukového programu.

Svou radost a zkušenosti prohlubuje s dětmi v ekoškolce Dobroděj při vedení přírodovědného kroužku, který probíhá v Přírodní památce Údolí Říčky.