Jan Skalík

Jan Skalík
Před několika lety jsem vedl oddíl Malý vydry, nejmladší skupinu třeboňských Mladých ochránců přírody Volavky. A ačkoliv se můj kontakt s dětmi během následujících studií sociologie a environmentalistiky zúžil na občasné hlídání, ambice vést děti k bezprostřednímu vztahu k přírodě a hezkým vztahům mezi sebou, mne neopustila. Sám během toho totiž mimochodem můžu být venku, čehož si stále víc vážím. Za sebou mám kurz hlavního vedoucího tábora, krátkou zkušenost z Centra ekologické výchovy Tereza a o něco delší s vlastními výukovými programy pro středoškoláky. V současnosti se v rámci dizertace pokouším nahlédnout do toho, proč naši politici chrání životní prostředí, spolupracuji asociací nevládních organizací Zelený kruh a čas od času fotím svatby. Rád bych na Kaprálův mlýn z Brna jezdil na kole. 
 
O mých plánech v Dobroději
V Dobroději bych rád navázal na to, jak jsem se pokoušel působit na děti už dříve: rád bych podpořil jejich vnímavost k živé i neživé přírodě, k přirozeným a přehlíženým dějům, které v ní probíhají. Už v raném věku je tak možné, aby si začali uvědomovat, co je s jejich přírodním prostředím spojuje, a co je naopak výhradně lidské. Za tímto účelem v Dobroději vedu pondělní Dobrodružný kroužek. Je třeba dodat, že dobrodružstvím v této souvislosti rozumím i činnosti veskrze "neakční", jako je pozorování brouků nebo poslouchání ticha v jeskyni Pekárna.