Janča Šašinková

Janča Šašinková

Lektorka tanečního kroužku.

Vystudovala Sociální pedagogiku a volný čas na Masarykově univerzitě v Brně. Tento obor jí nabídl mnoho zkušeností, kreativní tvorbu a práci s inspirativními lidmi (od sociálně znevýhodněných dětí, seniorů, až po lidi s duševním onemocněním). Absolvovala také kurz Respektovat a být Respektován pod vedením manželů Kopřivových - rodičů naší další lektorky. Má zkušenosti s vedením programu v lesní mateřské školce. Dlouhou dobu působí v ekologické organizaci Hnutí Brontosaurus v Brně, díky ní organizuje environmentálně prožitkové akce pro děti a mládež za účelem posílení vztahu ke krajině. V občanském sdružení Práh se věnuje lidem s psychotickým onemocněním formou tanečně pohybových lekcí. Je členkou kapely Kupodivu.

V přírodě a ve volném pohybu v ní spatřuje velký prostor, protože (nejen) v dětech přirozeně rozvíjí citlivé vnímání, pochopení souvislostí či smysl pro zodpovědnost, klid, skromnost a sounáležitost.
To, co ji zajímá, je především práce s lidmi, tanec a pohybové vyjádření, kreativita, šetrný přístup ke krajině, zdravá výživa, tvoření hudby, tradice…