Míša Walsbergerová

Míša Walsbergerová

Míša-Kulička: žena jednoho muže, s nímž má Vítka, Aničku a Davídka.

Vystudovala Učitelství pro ZŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci, Etickou výchovu na Univerzitě Hradec Králové, Metodiku práce asistenta pedagoga se žákem s poruchou autistického spektra na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dále absolvovala akreditované kurzy Zdravotník zotavovacích akcí, Příroda a kultura v MŠ - vzdělávání pro udržitelný rozvoj v praxi. Zkušenosti sbírala také jako učitelka na ZŠ Kuřim a lektorka předškoláků Lesního rodinného klubu na Tišnovsku.