Blanka Moja Dobešová

Blanka Moja Dobešová

 

Doktorandka na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií MU. Terénní lektorka výukových programů ve Školském středisku ekologické výchovy Lipka. Organizátorka Hnutí Brontosaurus.

 

 

Před pár lety jsem si nechtěně vrazila do paty hřebík a v jasném stavu vědomí, který přinesla bolest, jsem si začala psát, čím bych chtěla v životě být. Mé povolání mi vyvstalo na mysl prostě – Dobrodějka. Také mi bylo hned jasné, že mě onen hřebík měl probudit k větší vnímavosti k přirozenému světu – k bdělejšímu smyslovému vnímání, bytí tady a teď, ke zkoumání rozmanitých způsobů, jak prohlubovat vztah k místu, kde právě žiji, a vnímavosti vůči tomu, co mě udržuje naživu. Děti v předškolním věku mají objevování světa jako svůj každodenní úkol – cvičí se v něm, jsou mistři zvědavosti i údivu. Je mi ctí být jim na jejich cestách nablízku – objevovat s nimi zákonitosti a rytmus přírodního i lidského světa a dopomáhat jim vyznat se ve světě jejich prožívání.

Pro práci lektorky v lesní školce se ve mně snoubí rozmanité zkušenosti. Vystudovala jsem environmentalistiku na Fakultě sociálních studií, kde nyní pokračuji v doktorském studiu. Již dlouhé roky se tedy učím nahlížet lidský vztah k přírodě z nesčetných úhlů pohledu. Třetím rokem působím jako terénní lektorka ekologických výukových programů u Lipky – mám zkušenosti s dětmi z mateřinek a prvního stupně ZŠ. Posledních šest let jsem také organizátorkou zážitkově-dobrovolnických akcí Hnutí Brontosaurus, kde pracuji převážně se středoškoláky a vysokoškoláky. Je pro mě důležité setkávat se s různě starými lidmi – mám za sebou zkušenost dobrovolnictví v hospicu a s pozůstalými.

Svůj vztah ke světu rozvíjím různými cestami – hraji na klavír, tančím, zpívám, vařím, permakulturně zahradničím, čtu a píšu. Rozvíjím se i pomocí vzdělávacích kursů – absolvovala jsem kurs environmentálního vzdělávání Lišák, kurs Koučování pro zážitkové pedagogy, seminář ekopsychologie Doprovázení k ochraně životního prostředí, seminář Zvládání problémových žáků, zdravotnický kurs první pomoci a další.