Světlana Zapadlová (roz. Kopřivová)

Světlana Zapadlová (roz. Kopřivová)

Zakládající členka a mentorka současného týmu.

Světlana vystudovala bohemistku a editorství na Univerzitě Palackého v Olomouci, kromě vedení školky pracuje jako redaktorka a korektorka.

S dětmi i dospělými pracuje či pracovala na nejrůznějších místech - táborech, víkendovkách, tvořivých setkáních, v české škole pro bilingvní děti v Londýně... Dle svých slov si tam uvědomila, jak je důležité pracovat s lidmi, s nimiž sdílí základní hodnoty ve výchově i v životě, a tak se přidala k dobrodějnému týmu v jeho začátcích.
Ráda v Dobroději pomáhá upevňovat respektující přístup k Zemi i k lidem. Kromě intenzivního životního kurzu Respektovat a být respektován (který v ČR rozšiřuje) absolvovala také kurz Pozitivní komunikace založený na principech nenásilí a empatie (podle Nenásilné komunikace Marshalla Rosenberga) a seminář Ekopsychologie Jana Krajhanzla.
V dětech touží probouzet tvořivost, učit je empatii k sobě i druhým a podporovat jejich vlastní cesty k poznávání světa. Protože když si člověk v práci s dětmi (ale i s dospěláky) neví rady, stačí se jich zeptat nebo jim nechat prostor - a oni nám sami ukážou ten nejlepší způsob, jak se chtějí učit.
Velkou inspirací je jí spontánní tanec, její zrzavý kocour, její muž, dcera, sestry a rodiče.

Ráda tráví čas s bylinkami - od semínka až po horký čaj.