Doporučuje

Skutečně zdravá škola

https://www.skutecnezdravaskola.cz/ Občanská iniciativa usilující o to, aby naše děti chodily do škol, kde příprava pokrmů vychází z aktuálních vědeckých poznatků o výživě a děti s různými dietními potřebami (např. bezmléčná, bezlepková či bezmasá jídla) se ve škole nají stejně tak dobře...

Česko mluví o vzdělávání

Kampaň o tom, kam chceme ve vzdělávání dojít.

EDUin

https://www.eduin.cz/ - portál otevírající diskusi o kvaliním směrování vzdělávání. Nabízí mapu aktivních škol.

ekopsychologie

https://www.ekopsychologie.cz/ Český portál ekopsychologie je odborný a popularizační portál, který se zabývá prožíváním a chováním lidí ve vztahu k přírodě.

Jděte ven

https://www.jdeteven.cz/ Proč je dobré chodit do  přírody a tipy, co v ní dělat...

Waldorfská pedagogika v Česku

https://www.iwaldorf.cz/ Stránky Asociace waldorfských škol ČR.