Co přináší zákon o dětských skupinách?

14.07.2014 21:58

Nový zákon je významným krokem v předškolní výchově a po právu je sledován veřejností nehledě na okurkovou sezónu. Dovolím si shrnout pár informací a část rodičů tím uklidnit a část zbystřit.

Situace dosud:

Předškolní vzdělání je státem regulováno v mateřských školách, na jejichž provoz významnou měrou přispívá.

Zákon nezakazuje ani nezvýhodňuje více či méně formální předškolní výchovu. Jsou-li zajištěna zejména hygienická nařízení, mohou existovat různé iniciativy, které někdy více někdy méně předškolní výchovu mateřských škol suplují. Rodiče rozhodují o podobě předškolní výchovy svým svobodným výběrem.

 

Co se stalo:

Sněmovna schválila vládou navržený zákon o dětských skupinách (20. června), za pár dní jej bude schvalovat senát.

Zákon nově klasifikuje dětské skupiny a zároveň říká, že nikdo nemá právo organizovaně a soustavně působit na skupinu předškolních dětí než mateřská škola nebo dětská skupina.

Podmínky pro fungování dětské skupiny se přitom významně podobají současným (ve světě nevídaně konkrétním) normám pro mateřské školy. Dětská skupina ani mateřská škola (tedy předškolní vzdělání v Česku) nebude možné např. bez nízké záchodové mísy (kterou doma má asi málokterý rodič a nabízí se tak úvaha, že ohrožuje předškolní vzdělání svého dítěte)…

 

Co to znamená:

Lesní školky, mateřská centra, výletní skupiny a desítky jiných forem, o kterých ani nevíme, budou protizákonné.

Lesní školky mají výjimku – rok odklad a neformální příslib[1]. Čili je bude stát rok tolerovat, ačkoliv už budou ve škatulce protizákonné aktivity.

Zároveň s tím by se během této lhůty měl najít způsob jak lesní školky „vyřešit“.

Co to znamená pro LMŠ Dobroděj:
LMŠ Dobroděj má díky svým specifickým podmínkám možnost legálně fungovat dál i v případě, že stát nezmoudří. Znamenalo by to řadu komplikací, ale je to v nejhorším případě proveditelné. Pevně ale věříme, že k tak vážné situaci, jak se v těchto dnech jeví, nedojde. Prevence je ale na místě.

 

V čem je problém:

1.       Lesní školky odsoudit a až pak řešit jak je osvobodit, připomíná zbrklé a neslušné chování. Navíc neexistuje žádná záruka, že bude vůle řešení nalézt dostatečná. Nejistota, kterou situace vyvolává u tisíců (2500) rodičů je přinejmenším zbytečná.

2.       Pořadově zadruhé, ale významově na prvním místě tento zákon zakazuje všechny ty jiné formy skupinové výchovy, zakazuje v tomto směru spolkovou činnost, rodičovskou výpomoc, mateřská centra(!) a další (dosud neznámé) formy výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Návrat do uniformního socializmu? Trpký úsměv budí skutečnost, že média oslavují vznik nové alternativy. :-)

 

Co dělat:

Jako zástupce zřizovatele lesní školky, která má možnost existovat i za rok, mě situace nechává poměrně klidným. Jako svobodomyslného občana mě zvedá ze židle. Považoval bych za adekvátní odmítnutí takového záměru veřejností (teď).

Lze podepsat petici a hlavně ji šířit dál (www.e-petice.cz/lesniskolky).

Účinnější je diskutovat s politiky (v tuto chvíli se senátory: https://www.senat.cz/senatori/kancelare.php?ke_dni=28.07.2014&O=9&lng=cz)

-          Napište jim, co si myslíte (výstižná věta od stovky občanů je víc než obsáhlý referát vašemu kolegovi v práci).

-          Navštivte (svého) senátora v kanceláři (úřední den je pondělí).

 

Václav Uzel, 14.7.14

Dále k problematice:

Tisková zpráva Asociace lesních mateřských škol.

Pozměňovací návrh měl kolizi (ad problém 1 i 2) předejít. Byl zamítnut – prohlédněte si, jak hlasovali.

 


[1]  „V žádném případě je nechceme zlikvidovat,“ řekla ministryně školství Marksová. Během roční výjimky podle ní bude probíhat diskuse, co bude dál s lesními mateřskými školami. Podle ní mají nakročeno do sítě mateřských školek, kam patří. (Zdroj:https://zpravy.idnes.cz/poslanci-schvalili-zakon-o-detskych-skupinach-fq0-/domaci.aspx?c=A140620_070159_domaci_kop)