Kurz Respektovat a být respektován

06.10.2014 16:30

 

s manželi Tatjanou a Pavlem Kopřivovými, autory stejnojmenné knihy

                                                                                                                

 • Žít tak, abychom si vážili sami sebe a pomohli k tomu i dětem a dalším lidem, s nimiž denně přicházíme do styku.

 • Žít, aniž bychom se vzájemně obviňovali; vyjádřit své rozrušení nebo zlost, aniž bychom někomu ublížili.

 • Porozumět tomu, co prožívají druzí.

 • Respektovat potřeby druhých a současně nezanedbávat i své vlastní potřeby.

 • Vychovávat děti k tvořivosti, iniciativě a zodpovědnosti.

Dovolujeme si nabídnout kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností Respektovat a být respektován na podzim 2014 exlusivně v LMŠ Dobroděj.

 

Termíny: vždy v pondělí 6., 13. a 20. října; 3., 10. a 24. listopadu 2014 a 12. ledna 2015. Vždy od 16:30 do 20:30. Celkem 35 výukových hodin.

Cena kurzu 3000,- Kč.

 

Témata:

 1. Komunikace oprávněných požadavků vůči dětem i dospělým - „abeceda“ základních komunikačních dovedností pro běžné i náročné situace každodenního života.
 2. Partnerský a mocenský model výchovy a vztahů mezi lidmi, jejich důsledky na plnění požadavků, sebeúctu a vzájemné vztahy.
 3. Rizika poslušnosti a závislosti na autoritě.
 4. Jak vyjadřovat vlastní emoce a potřeby. Jak reagovat, když jsou druzí lidé v emoční nepohodě.
 5. Vnitřní a vnější motivace k učení a k práci. Rizika odměn a pochval ve výchově a co namísto nich - jak projevit uznání a ocenění a poskytnout zpětnou vazbu.
 6. Sebeúcta jako „imunitní štít“ naší osobnosti.
 7. Tresty - jejich rizika a co namísto nich. Rizika soutěží u dětí a co namísto nich.

 

Kurzy a semináře Respektovat a být respektován (R+R), které vytvořili psychologové Pavel a Tatjana Kopřivovi, Dobromila Nevolová a Jana Nováčková, probíhají v ČR a na Slovensku více než 15 let. Za tu dobu jimi prošlo na 30 tisíc účastníků především z řad rodičů, učitelů a sociálních pracovníků.

V posledních letech je zájem o kurzy R+R rovněž ze strany úřadů, institucí a firem, kterým pomáhají zlepšit pracovní klima a motivaci zaměstnanců a tím i konkurenceschopnost na trhu práce. Zájem o kurzy podnítila i stejnojmenná kniha, které se za 6 let od jejího vydání prodalo 42 tisíc výtisků.

Filozofie R+R vychází z přesvědčení, že vedení druhých lidí (dospělých stejně jako dětí) založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a přitom málo účinné a má řadu negativních, zejména dlouhodobých, dopadů na plnění úkolů, sebeúctu zúčastněných a jejich vzájemné vztahy. V celospolečenském měřítku brzdí rozvoj efektivity práce a prosperity stejně tak jako demokracie a morálky založené na zvnitřněných hodnotách.

Cílem kurzů R+R je zprostředkovat tento pohled na výchovu a vedení lidí, ukázat, čím vším můžeme při každodenní komunikaci nechtěně ubližovat a působit problémy sobě i druhým, nabídnout účinné altenativy a ovlivnit postoje účastníků v tom smyslu, že projevovat ve vzájemných vztazích úctu a respekt se vyplácí.

Přístup R+R neznamená snižování nároků ani že si druzí lidé budou dělat, co chtějí, ale že uplatňování nároků jde ruku v ruce s ohledem na lidskou důstojnost každého člověka. Respektující přístup při vedení lidí se projevuje férovou komunikací bez manipulace, poskytováním informací, přibíráním druhých ke spolurozhodování o věcech, které se jich týkají, oceňováním, vyjadřováním nesouhlasu nebo nelibosti bez urážek a ponižování, ochotou a schopností otevírat i citlivé problémy a řešit je bez výčitek a vyhrožování, budováním autority ve smyslu "vážit si někoho", nikoliv "bát se ho".

Kurzy R+R neučí jen praktickým komunikačním a motivačním postupům, ale nabízejí promyšlený pohled na širší souvislosti a důsledky uplatňování jak mocenského, tak respektujícího pojetí mezilidských vztahů. Jsou proto určeny především těm, kterým je svěřeno vedení a ovlivňování dalších lidí - vedoucím pracovníkům, učitelům, rodičům.

Kurzy na Moravě lektorují Mgr. Tatjana Kopřivová a PhDr. Pavel Kopřiva, psychologové s praxí v oblasti klinické psychologie, psychoterapie a poradenství, lektoři vzdělávacích kurzů, rodiče pěti dětí, spoluautoři knihy Respektovat a být respektován.

 


Přihlašování na tento kurz bylo ukončeno.

Můžete se však registrovat mezi zájemce o jeho opakování. Až budeme znát nový termín, ozveme se Vám.