Pomáháme

Pomoc není nikdy jednostranná. Jeden dává, oba přijímají.

Pomáháme rodičům:

 • dělat maximum pro zdravý vývoj dětí,
 • umožnit pobyt v přírodním terénu,
 • poskytovat dětem kvalitní pedagogický přístup,
 • prožívat společné slavnosti v koloběhu roku,
 • s možností zapojit se podle vlastních možností a potřeb školky.

Pomáháme sobě:

 • dělat naplno to, čemu věříme, dělat to nejlépe, jak dovedeme,
 • spolupodílíme se na výchově tak, abychom podporovali vývoj zdravých sebe-vědomých osobností,
 • dáváme dětem poznat opravdové přírodní prostředí, ve kterém mohou pobývat bez obav.

Pomáháme přírodě:

 • vychovávat obyvatele, kteří ji budou rozumět,
 • nechceme ji pouze chránit jako ohrožené zvířátko v ZOO,
 • chceme s ní (v ní) žít v harmonii.

Pomáháme lidskému společenství:

 • vychovávat zralé zdravé a moudré obyvatele,
 • usilujeme o minimalizaci traumat z dětství (pocitů viny, pocitů ničemnosti, přehnaných obav),
 • ale o reálné vědomí vlastního působení na své okolí.

 

Někteří už pomáhají nám a jsme si partnery

 

Jsme partnery ZŠ a MŠ Březina a ZŠ a MŠ Ochoz u Brna. Vzájemně si pomáháme v organizaci, společných oslavách, kulturních programech a vzdělávání pedagogů.

 

 Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn                                Junák - Svaz skautů a skautek ČR

Děkujeme pracovníkům Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn a junáckého okresu Brno-město za vynikající vstřícnou spolupráci v zajišťování provozu LMŠ Dobroděj.


Tvorbu školní zahrady a přírodních herních prvků podpořila Nadace Veronica - Děkujeme!

 

 Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity
Děkujeme Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity za podporu seminářů, které pořádáme.

Hnutí Brontosaurus
LMŠ Dobroděj má partnerskou spolupráci s Hnutím Brontosaurus. Děkujeme za odbornou spolupráci.

 

 

 

Chcete se přidat? Pomoc má mnoho podob a jistě spolu nalezneme tu správnou, i pro Vás prospěšnou. Neváhejte o sobě zanechat zprávu na info@lmsdobrodej.cz. Pro rychlý příspěvek v podobě finanční, můžete využít přímé bankovní spojení 2000303633/2010. Za všechny děkujeme!