Prostředí

Prostředí, kde dítě roste je pro jeho vývoj zásadní. Proto Dobroděj provází děti v srdci Moravského krasu, které je:

 

→ Klidné – mohou se tak koncentrovat na to nejdůležitější - poznávání světa a samy sebe.

→ Čisté - leží uvnitř Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

→ Pestré - nabízí množství podnětů pro bohatý rozvoj dětí po tělesné, duševní i sociální stránce.

 

Kde se děti nejčastěji pohybují?

Zdejší les je přirozeně smíšený a obývá ho větší množství různých druhů živé i neživé přírody. Děti tak mají bohatší škálu podnětů k pozorování i hře.

Zázemí je na louce. Děti si rády hrají i ve vyšší trávě či v křovinách. Pobyt v nich se jim zdá vzhledem k jejich růstu dobrodružný a tajemný. Dospělí o nich mají stále bezpečný přehled a pokud není nutno, v jejich hře je neruší. V prostředí školky budou postupně vznikat originální stavbičky (přírodní dětské hřiště) pod odborným vedením zahradní architektky Hany Syrové. Děti a rodiče budou mít možnost se zapojit a zábavnou formou ovlivnit jejich projektování i realizaci.

 

 

Suché teplé zázemí

LMŠ Dobroděj využívá zázemí nové jurty. Kde tak má bezpečné zajištění pro úkryt při extrémní nepřízni počasí i každodenním pobytu. 

Viz galerie.