Lesní mateřská škola Dobroděj,

tam, kde rostou stromy, zpívají ptáci a voní vzduch. 

 
 
Pojďte s námi zažít dobrodružství, lásku, přátelství, úctu jednoho k druhému.
Pojďte s námi vyrazit do lesa, je v něm krásně i když prší, nebo mrzne.
Pojďte si poslechnout, jak zpívají ptáci a šeptají stromy.
Pojďte s námi pozorovat koloběh přírody.
Prijďte k nám. 
 
 
 Jsme školou zapsanou a podporovanou MŠMT. Postytujeme plnohodnotné vzdělávání a zaměřujeme se na  harmonický  tělesný a duševní rozvoj se kterým nám pomáhá příroda.  
Tým Dobroděje tvoří kvalifikovaní pedagogové s praxí a vzděláváme i předškoláky.
 
 
Co je pro nás důležité ?
Pobyt venku, v přírodě, v lese - bez zdí a plotů.
Ekologická výchova, poznání a ochrana přírody.
Učení prožitkem.
Svoboda a odpovědnost.
Samostatnost.
Pravda a důvěra v tento svět.
 

 

Provozní doba školky je od 8-16.30 hodin.
Kapacita je 15 dětí .
 
Zázemí tvoří náš pozemek na louce u lesa. Na něm máme postavenou vytápěnou a zateplenou  jurtu o velikosti 50 m 2  ve které trávíme nejvíce času hlavně v zimě. Před jurtou máme velkou zastřešenou terasu na které je prima celý rok.
 
Kromě lesa, který je pro děti největším podnětem,  využíváme herní a didaktické prvky umístěné na našem pozemku. Jsou to
 
- krytá pískoviště
- venkovní kuchyňka
- balanční žebřík
- houpačky všeho druhu
- dendrofon
- velké venkovní počítadlo
- prohazovadla
- venkovní puzzle
- řemeslný ponk pro děti
 
  

V naší škole je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 realizován projekt s názvem
„LMŠ Dobroděj-šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010257, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním projektovým záměrem je získání personální podpory v osobě chůvy a dále osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.

PLAKAT.PDF (74777)

 

 

Kontakt

LMŠ Dobroděj, z.s.

Březina

Výkonný ředitel, koordinátor: Věra Kelblová
tel: 605 111 676

Počasí Březina (okres Brno-venkov) - Slunečno.cz