LMŠ Dobroděj provozuje lesní mateřskou školu v rejstříku škol MŠMT na kraji obce Březina.
 
Je tvořena průvodci dětí (z lat. pedagogové), kteří školku založili před 6 lety a celým srdcem se jí věnují.
 
Dobroděj je školka, kde je možné zažívat dobrodružství v lese, na louce, pozorovat přírodu a využívat její nekončící bohatství k hrám, učení a osobnímu rozvoji. Funguje po celý školní rok venku. Vycházíme z poznatků o pozitivních účincích venkovního prostředí na zdraví, dovednosti i znalosti dětí. Učíme vztahům bez předsudků a útoků. Uplatňujeme principy vzájemného Respektu každé osoby (dítěte i dospělého).
 
Dbáme o celostní rozvoj dětí. Upevňujeme jejich jistoty tak, aby mohly na svých pevných základech později stavět a stát se všestranně schopnými a odolnými osobnostmi. 
 
Děkujeme všem, kteří nám v tom pomáhají.
 

Veškeré informace ohledně chodu naší školky (stravování, platby, harmonogram, atd.) naleznete v příručce pro rodiče viz. důležité dokumenty.

Zřizovatelem školky je spolek pedagogů, kteří školku vytvořili nebo se na jejím chodu významně podílí. Tato nestátní nezisková organizace, všechny své prostředky vynakládá k dlouhodobé udržitelnosti školky Dobroděj. Ta je možná také díky drobným darům, půjčkám a radostné pomoci rodičů a dobrovolníků. Všem moc děkujeme!