Dobroděj je školka, která funguje po celý školní rok venku. Děti mají prostor zažívat dobrodružství v lese, na louce, pozorovat přírodu a využívat její nekončící bohatství k hrám a učení. Vycházíme z poznatků o pozitivních účincích venkovního prostředí na zdraví, dovednosti i znalosti dětí. Vycházíme z waldorfské pedagogiky. Učíme vztahům bez předsudků a útoků, vzájemným Respektem každé osoby (vč. sebe).

Dbáme o celostní rozvoj dětí. Upevňujeme jejich jistoty tak, aby mohly na svých pevných základech později stavět a stát se všestranně schopnými a odolnými osobnostmi. Děkujeme všem, kteří nám v tom pomáhají.

 

 

Dobro je zásadní zkušenost, kterou by měl každý (v předškolním věku zvlášť) prožívat.

  

Pro koho?

Dobroděj je školka určena dětem, které rády objevují dobrodružství a rozmanitost světa. Rodiče, kteří Dobroděje vyhledávají, oceňují:
- Přístup pedagogů, kteří se snaží neubíjet dětskou fantazii, otevřenost, lásku a být průvodci při poznávání světa, kamarádů a sebe samých.
- Přirozené přírodní prostředí.

- Kvalitní zázemí.

 

Docházka je pro dítě vhodná, pokud v pohodě zvládne:

 • odloučení od rodičů;
 • ujít terénem 1 km s batůžkem, kde má pití a svačinu;
 • základní komunikaci s vrstevníky a dospělými (vnímá, rozumí, dokáže spolupracovat, s pomocí se domlouvat a jeho přítomnost nenarušuje pohodu ostatních);
 • přiměřenou samoobslužnost (např. pokud vyžaduje asistenci u toalety, včas si o ni řekne...);
 • a nejsou jiné překážky docházky, které bychom nemohli společně zvládnout.
  Každé dítě potřebuje svůj čas. Ačkoliv se nám stát a pracovní vztahy snaží diktovat čas podle svých potřeb, chceme respektovat potřeby dítěte. Školka je pro děti
   od 3 let, pokud však dítě zvládá výše uvedené, lze nastoupit i dříve.

  

 

Naše pedagogická inspirace

Kriticky přemýšlíme nad každou zkušeností, zhodnocujeme je a než začneme něčemu věřit, zpravidla to chvilku trvá. :-)

Za své pedagogické působení můžeme označit směry, kterými se volně inspirujeme a nebojíme se je rozumně kombinovat, čerpáme z nich jen to nejlepší a jen to, čemu sami věříme. To je nesmírně důležité, protože pak máme jistotu sami v sebe a své jednání, což děti velmi dobře vycítí a dává jistotu i jim, kterou v dnešním světě obtížně hledají.

Hlásíme se k základním principům Waldorfské pedagogiky. Zajímají nás a volně se insirujeme zkušenostmi alternativních směrů (Montessori, Začít spolu...). V komunikaci používáme přístupy shrnuté v knize a kurzech Respektovat a být respektován (kurz s manželi Kopřivovými jsme také organizovali pro rodiče přímo ve školce). Naše zakládající členka a současná mentorka je má jako dcera manželů Kopřivových dobře zažité.

 

Z waldorfské pedagogiky uplatňujeme:

 • učení se přirozených rytmů roku, týdne i dne,

 • pracujeme s přírodními materiály a barvami (hračky ze dřeva a vlny, ideálně ručně vyráběné;  materiály ze kterých děti tvoří nebo interiér školky),

 • důležité místo u nás zaujímá vyprávění pohádek a příběhů,

 • snažíme se o to, aby děti vychovávali pedagogové, kteří jsou vyzrálou osobností a dětem jsou tím nejlepším možným vzorem,

 • možnost pro rodiče podílet se na chodu školky.

Díky studiu antroposofie chápeme smysl těchto principů. Výrazným rysem školky je rytmičnost a pravidelnost, s jakou se střídají jednotlivé denní i týdenní činnosti. V programu dne má své místo volná spontánní hra, hudebně-pohybové aktivity, různé umělecké a rukodělné činnosti, denní vyprávěná či loutková pohádka. Den se otevírá společným rituálem v kruhu. Tak, jak má každá činnost ve dne své místo, má i každý den v týdnu své poslání. A tak se v průběhu týdně střídá modelování, malování a kreslení, pečení chleba, hra na flétnu, tanečky a cvičení. Život školky obohacují společně prožívané slavnosti roku. Tyto svátky roku pomáhají orientovat se v čase a souvislostech v přírodě a nemalou mírou přispívají k prohlubování vztahů v komunitě školky. Jedná se o slavnost svato Václavskou a Martinskou, Adventní, Masopust, Velikonoce a Svatojánskou.
Pro citlivé smysly malých dětí je důležitý materiál a barvy. Je naším ideálem, aby hračky byly vyráběné ručně a to nejlépe s láskou rodičů, pedagogů či starších kamarádů. K tomuto účelu slouží i některé workshopy pořádané ve školce. Stejný důraz klademe i na materiály, se kterými děti pracují. Vybíráme proto vlnu, dřevo, včelí vosk apod.

Více  viz  Školní vzdělávací program 

Naše zkušenosti

LMŠ Dobroděj funguje od začátku roku 2013. Pro velký zájem byla po prvním roce provozu otevřena druhá skupinka se zázemím v celoročně obyvatelné jurtě. Také vycházíme z našich osobních dlouhodobých zkušeností z lesních mateřských škol ve Švédsku, Rakousku i u nás (na Tišnovsku, Toulcově dvoře a dalších). Dále uplatňujeme antroposofickou vědu z Waldorfského semináře, kurzu Montessori pedagogiky, kurzu Respektovat a být respektován, znalosti ze Specializačního studia pro koordinátory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro mateřské školy, zkušenosti z vedení výukových programů pro předškolní děti v ekologických výukových střediscích a množství tvůrčích seminářů a dílen dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Více v rubrice Náš tým

RYTMUS DNE
 
Pravidelný rytmus a řád, který dítě provází každým dnem, dává dítěti potřebný pocit bezpečí a jistoty.
 
Orientační průběh dne: 
 
8.00-8.30- předávání dětí v jurtě
 
8.30 - přivítání v ranním kruhu, putování přírodou, řízená dopolední činnost vycházející z ročních období (říkanky, písničky, tanečky, vyprávění dle tématu)
  
11:45—12:00 - umytí, oběd (prostření, tradiční říkanka, uklizení si po sobě), hygiena
 
12:30—14:00 - poobědní odpočinek (převlékání a příprava spaní, vyprávění příběhu, možnost usnout a pro starší klidné činnosti a předškolní příprava)
 
14:00—16:00  - svačinka, řízená činnost dle týdenního plánu, volná hra
 
16:00—16:30 - vyzvedávání dětí 
Rytmus dne
 
Pravidelný rytmus a řád, který dítě provází každým dnem, dává dítěti potřebný pocit bezpečí a jistoty.
 
Orientační průběh dne: 
 
8.00-8.30- předávání dětí v jurtě
 
8.30 - přivítání v ranním kruhu, putování přírodou, řízená dopolední činnost vycházející z ročních období (říkanky, písničky, tanečky, vyprávění dle tématu)
  
11:45—12:00 - umytí, oběd (prostření, tradiční říkanka, uklizení si po sobě), hygiena
 
12:30—14:00 - poobědní odpočinek (převlékání a příprava spaní, vyprávění příběhu, možnost usnout a pro starší klidné činnosti a předškolní příprava)
 
14:00—16:00  - svačinka, řízená činnost dle týdenního plánu, volná hra
 
16:00—16:30 - vyzvedávání dětí 
 
Stravování
 

Dopolední  svačinku dětem zajištují sami rodiče. Ideální svačinka by měla být pestrá. Sami víte co má dítě rádo. Určitě přibalte ovoce, či zeleninu. Prosím nedávejte dětem sladkosti !!!   

Oběd a odpolední svačinku zajištuje Základní a mateřská škola Březina. Oběd se skládá se z polévky, hlavního jídla, salátu, nebo ovoce a zeleniny a nápoje (čaj, džus). Denně nás školka zásobuje pěti litry pitné vody.

Odpolední svačinka zahrnuje jednou týdně koláč, nebo buchtu, jednou týdně jogurt a po zbytek týdne pečivo s pomazánkami, sýry, nebo máslem. Dále odpolední svačinka  zahrnuje ovoce a zeleninu.

U surovin pro přípravu jídel je dbáno na jejich kvalitu a zdravou přípravu s

ohledem na specifika dětské výživy.

 

Jídelníček naleznete: m.zsbrezina.cz/jidelna/jidelnicek/

 

Odhlašování obědů – tel. 774 763 738, paní kuchařka Hana Rimplerová

Nejpozději příslušný den do 7.30 hodin.

 

Platby

Platby za školku se hradí ve výši podle dohodnuté docházky, každý měsíc (12 x ročně). Standardní docházka je celodenní 5 dní v týdnu. V případě volné kapacity Dobroděj umožňuje kratší docházku s částečnou platbou. Na každého sourozence poskytuje školka slevu jednu třetinu platby.

Školné od 1. září 2017

Celodenní docházka školné/měsíc den navíc sourozenec
5 dní v týdnu 3300 0 2200
3 dny v týdnu 2600 350 1700
2 dny v týdnu 2100 350 1400

 

Ceník platný do 31. srpna 2017

  Celodenní (8:00-16:30) Sourozenec Půldenní (8:00-12:15)
5 dní v týdnu 4'800 3'200 4'000
4 dny v týdnu 4'400 3'000 3'600
3 dny v týdnu 3'600 2'400 3'000
2 dny v týdnu 2'600 1'800 2'200

 

 

 

LMŠ Dobroděj má kapacitu 15 dětí ve skupince, kterou doprovází dvě pedagožky.

 

Zřizovatelem školky je spolek pedagogů, kteří školku vytvořili nebo se na jejím chodu významně podílí. Tato nestátní nezisková organizace, všechny své prostředky vynakládá k dlouhodobé udržitelnosti školky Dobroděj. Ta je možná také díky drobným darům, půjčkám a radostné pomoci rodičů a dobrovolníků. Všem moc děkujeme!