Rytmus dne

Pravidelný rytmus a řád, který dítě provází každým dnem, dává dítěti potřebnýpocit bezpečí a jistoty.

Orientační průběh dne:8.15-8.45 - předávání dětí v jurtě

8.45 - přivítání v ranním kruhu, putování přírodou, řízená dopolední činnost vycházející z ročních období (říkanky, písničky, tanečky, vyprávění dle tématu)

11:45—12:00 - umytí, oběd (prostření, tradiční říkanka, uklizení si po sobě), hygiena

12:30—14:00 - poobědní odpočinek (převlékání a příprava spaní, vyprávění příběhu, možnost usnout a pro starší klidné činnosti a předškolní příprava)

14:00—16:00 - svačinka, řízená činnost dle týdenního plánu, volná hra

16:00—16:30 - vyzvedávání dětí