Šablony III

V naší škole je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 realizován projekt s názvem 
„LMŠ Dobroděj-šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017996, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.