Jdeme do rejstříku škol MŠMT

14.08.2017 10:49

Po pětiletém provozu LMŠ Dobroděj, kdy splňujeme náležitosti obvyklé v mateřských školách jsme se dočkali. Od 1. září 2017 funguje naše školka v režimu školy v rejstříku MŠMT.

 

3 hlavní výhody pro naše rodiče:

- výrazné snížení školného,

- možnost nižší daně z příjmu na základě umístění dítěte u nás (11'000,- za každé dítě),

- vzdělávání poskytujeme až do nástupu do základní školy (vč. povinného předškolního vzdělávání).

 

Nadále zůstávají:

- Jedinečné přírodní prostředí (nejsme zahrada ani park, jsme v krásných bukohabrových lesích CHKO Moravský kras).

- Vzdělávání podle principů waldorfské pedagogiky (nezásobíme jen informacemi, ale vytváříme osobnosti, které si je nejen vyhledají, ale také se v nich vyznají).

 

Využijete poslední volná místa pro Vaše dítě?

Pro bližší informace se neváhejte zeptat.
775 082 735, info@lmsdobrodej.cz