Bára Dohnalová - pedagog - v současnosti MD

Bára Dohnalová - pedagog - v současnosti MD
Narodila jsem se v Českém Krumlově. Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Hradci Králové s neslyšícími studenty, díky tomu jsem se naučila jejich mateřský jazyk - znakový jazyk. Na střední škole jsem se také věnovala dramatické výchově a pohybovému divadlu, proto jsem se po maturitě vydala studovat do Brna na Janáčkovu akademii múzických umění, kde jsem získala bakalářský titul v oboru Výchovná dramatika pro Neslyšící. Ve volném čase se věnuji právě pohybovému divadlu, práci v tandemu, tvořím divadelní dílničky pro děti a ráda se vzdělávám v oblasti výchovy a vzdělávání ve všech věkových kategoriích.
Lesní školka je pro mne splněný sen, propojení svobody v přírodě a respektujícího stylu života.
Narodila jsem se v Českém Krumlově. Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Hradci Králové s neslyšícími studenty, díky tomu jsem se naučila jejich mateřský jazyk - znakový jazyk. Na střední škole jsem se také věnovala dramatické výchově a pohybovému divadlu, proto jsem se po maturitě vydala studovat do Brna na Janáčkovu akademii múzických umění, kde jsem získala bakalářský titul v oboru Výchovná dramatika pro Neslyšící. Ve volném čase se věnuji právě pohybovému divadlu, práci v tandemu, tvořím divadelní dílničky pro děti a ráda se vzdělávám v oblasti výchovy a vzdělávání ve všech věkových kategoriích.
Lesní školka je pro mne splněný sen, propojení svobody v přírodě a respektujícího stylu života.