EDUin

EDUin

https://www.eduin.cz/

- portál otevírající diskusi o kvaliním směrování vzdělávání. Nabízí mapu aktivních škol.